יוגה

Class Schedule

See our Facebook page for the latest class updates:

  https://www.facebook.com/pg/yogahamaapil

 

Permanent Classes:

Gan Yeshaaya

Tuesday\Friday:

8:00

Kfar Monash

Sunday:

8:30

Tuesday:

8:30

Hamaapil

Monday:

20:00

Studio 26

Wednesday:

19:15-20:45

Friday:

12:00-13:30

Surf Ranch – Hadassa Neurim

Sunday\Tuesday:

19:30

Monday\Thursday:

8:30

10:30

Friday:

10:00-11:30